ข่าวประชาสัมพันธ์

ปิดการยืนยันชุมนุม  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  


ขั้นตอนการลงทะเบียนชุมนุม

 **กำหนดการเลือกกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564**

1. เริ่มเลือก วัน เสาร์ ที่ 31  กรกฏาคม  2564 เวลา 09.00  น.  ถึง วัน เสาร์ ที่ 31  กรกฏาคม 2564 เวลา 16.30 น.  

2. นักเรียนมีสิทธิ์เลือกกิจกรรม  1 คน ต่อ 1 ชุมนุมเท่านั้น

3. การเข้าใช้งาน  รหัสผู้ใช้        :  รหัสประจำตัวนักเรียน                                     
                             รหัสผ่าน        : เลขบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 13 หลัก   
 
   ตัวอย่าง :                ชื่อ            :  เด็กชาย
ปรีชา สามารถ  

                                  ผู้ใช้          :  25644
                                  รหัสผ่าน    : 1860800050000

4. นักเรียนทุกคนต้องลงทะเบียนชุมนุม ไม่ว่าจะอยู่ชุมนุมเดิมหรือเปลียนชุมนุมใหม่

5. อ่านรายละเอียดของชุมนุมแต่ละชุมนุมว่ามีข้อจำกัดอะไรบ้าง เช่น รับเฉพาะ ม.1, รับเฉพาะ ม.ต้นหรือ ม.ปลาย ,

    เคยเรียนชุมนุมนั้นแล้วเลือกซ้ำไม่ได้, รับเฉพาะนักเรียนสายวิทย์-คณิต เป็นต้น

6. กรณีลงทะเบียนผิดพลาดหรือต้องการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ให้ติดต่อที่

    ครูนัฏฐนนท์ พัฒนวงศา (โทร 082-353-9446)

-------------------------------------------------------------------------

7.หากเข้าระบบไม่ได้หรือรหัสประชาชนไม่ถูกต้อง  
ให้ติดต่อ 
ครูนัฏฐนนท์ พัฒนวงศา (โทร 082-353-9446)

8.ถ้าหากนักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกชุมนุมในวัน-เวลาตามกำหนด
   ทางโรงเรียนจะเลือกชุมนุมให้กับนักเรียนเข้าชุมนุมที่ยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัคร